Zamówienie na usługi społeczne – przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla 3 osób w wieku 18-24 lata w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert – 08.09.2016 r.
Numer nadany przez Zamawiającego: ZP3/Komputerowe/OSP/YEI/GDM/2016/Roskosz

Numer nadany przez Biuletyn Zamówień Publicznych: 2016/S 164-295550

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społecznej – komp

Formularz ofertowy – komp

Umowa WZÓR – komp

2016-OJS164-295550-pl