Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań dla 10 osób w wieku 18 – 24 lata

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań dla 10 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2

Termin składania ofert 03.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP6/Kreowanie wizerunku/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 035-063779

Załączniki:

Warunki Zamowienia Na Uslugi Spoleczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS035-063779

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty20170306