Zamówienie na usługę społeczną – Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 osób w wieku 18 – 24 lata

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje dla młodzieży”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2.

Termin składania ofert 3.03.2017r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP2/Język/AA/YEI/GDM/2017/Roskosz

Numer nadany przez Europejski Biuletyn Zamówień Publicznych: 2017/s 035-063783

Załączniki:

Warunki Zamówienia Na Usługi Społeczne

Formularz ofertowy

Wzór umowy

2017-OJS035-063783

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie – informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty