Zakończono realizację Indywidualnego pośrednictwa pracy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończono realizację Indywidualnego pośrednictwa pracy, wsparcie zorganizowane zostało w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia prowadzone były przez pośrednika pracy zatrudnionego w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Lublinie.

Dzięki realizacji powyższego wsparcia uczestnikom została udzielona pomoc w znalezieniu stażu zawodowego zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami.
Młodzież została poinformowana o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnych rynkach pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach, uczestnicy zostaną również skierowani do odpowiednich pracodawców na 3 – miesięczne staże zawodowe.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.