Zakończenie studiów podyplomowych

27 czerwca 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 40 pracowników OHP realizujących działalność w obszarze rynku pracy złożyło egzamin kończący studia podyplomowe z zakresu rynku pracy o specjalności pośrednictwo pracy.

DSC_7597x

W Komisji Egzaminacyjnej zasiedli: prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski, dr hab. Maciej Duszczyk i mgr Agata Krencik. Sekretarzem Komisji była mgr Elżbieta Tomaszewska. Podczas przeprowadzonego w formie ustnej egzaminu każdy ze słuchaczy odpowiadał na dwa losowo wybrane pytania obejmujące swoim zakresem grupę zagadnień omawianych podczas całego programu studiów.

DSC_7567x

Po zakończonym egzaminie dyplomowym nastąpiło uroczyste podsumowanie studiów podyplomowych z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacka Męciny, Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora,  Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Cezarego Żołędowskiego, przedstawicieli Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Marka Doroszuka.

IMGP0295                                                                                                        fot. Agata Krencik

Stronę organizatorów reprezentowali: Dyrektor ECKiW OHP Mariusz Filipiuk oraz Anna Derlukiewicz z Komendy Głównej OHP.

DSC_7528y

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie zjazdów weekendowych prowadził Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcy zagwarantowali wysoki poziom i ukierunkowali tematykę zajęć zgodnie z obowiązującymi trendami polityki społecznej oraz prowadzonymi przez OHP zadaniami. Zajęcia obejmujące 240 godzin dydaktycznych obejmowały następujące obszary tematyczne: polityka rynku pracy w Polsce i krajach UE, zasady funkcjonowania rynku pracy, usługi rynku pracy, diagnostyka uczestników rynku pracy, pośrednictwo pracy w krajach UE – teoria i praktyka.

IMGP0288                                                                                                        fot. Agata Krencik

Zadania realizowane przez OHP określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w innych dokumentach rządowych wymagają profesjonalnego przygotowania kadry zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy, związanymi z realizacją przez OHP pośrednictwa pracy w ramach EURES oraz udział w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. W związku z tym uzasadnione było wzbogacenie kwalifikacji kadry OHP oraz doskonalenie umiejętności świadczenia usług na zmieniającym się rynku pracy.

DSC_7538x

Dzięki tym studiom kadra OHP miała możliwość  pogłębienia i uaktualnienia posiadanych kompetencji w kwestii przygotowania psychologiczno-prawnego w zakresie świadczenia pomocy osobom poszukującym pracy, zwłaszcza wkraczającym na rynek pracy i możliwości uzyskania kwalifikacji lub przekwalifikowania oraz projektowania i wdrażania nowych, kreatywnych strategii postępowania.