Zakończenie roku szkoleniowego 2016/2017 w ECKiW OHP

Uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkoleniowy w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Podczas uroczystości zorganizowanej w czwartek 22 czerwca, dziewiętnastu uczestników wyróżniających się w nauce, na zajęciach praktycznych, wzorową postawą, osiągnięciami w konkursach zawodowych oraz reprezentujących naszą jednostkę w rywalizacji sportowej i kulturalnej otrzymało upominki ufundowane przez Dyrektora ECKiW OHP.

W uroczystości zakończenia roku szkoleniowego uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Zacharuk dyrektor bialskiego ZDZ,  Anna Rudowska-Śledź dyrektor bialskiego Cechu oraz Daniel Sikona dyrektor ZSZ nr 2, którego z okazji odejścia na emeryturę nagrodził Dyrektor ECKiW OHP.

Dyplomami uznania wyróżniono dziesięciu instruktorów praktycznej nauki zawodu, których podopieczni reprezentowali w minionym roku szkolnym Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w konkursach zawodowych na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Uznanie dyrektora znalazła m.in. dwójka naszych instruktorów pnz: Regina Różnowicz i Dariusz Ladwiniec, pod nadzorem których kształcili się w zawodzie kucharz i odbywali praktyki zawodowe w ECKiW OHP tegoroczni absolwenci.

Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy wręczył dyplomy i pożegnał wszystkich młodocianych pracowników ECKiW OHP, którzy w roku bieżącym ukończyli trzyletnie kształcenie w zawodzie kucharz.

Na zakończenie Karol Sudewicz Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy podziękował wszystkim za dobry rok szkoleniowy, pogratulował wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życzył bezpiecznych i udanych wakacji oraz sukcesów w dalszej nauce i pracy zawodowej.

Zbigniew Krzak