Zakończenie projektu „Start up your future”

Spotkanie ewaluacyjne, które odbyło się w internacie ECKiW w Białej Podlaskiej, pokazujące rezultaty półrocznych działań było ostatnim elementem  realizacji projektu „Start up your future” programu Erasmus +.

Mieszkańcy internatu mieli okazję zapoznać się z działaniami i rezultatami projektu poprzez relacje uczestników, foldery projektowe zawierające poradnik dla osób poszukujących pierwszej pracy, galerię zdjęć. Na zakończenie spotkania Pan Karol Sudewicz, Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy wręczył uczestnikom certyfikaty Youthpass.

Projekt „Start up your future” trwał 18 grudnia 2017r. do 17 czerwca 2018r., wzięła w nim udział 32-osobowa grupa młodych osób z Polski i Litwy wraz z liderami. Głównym celem projektu było porównanie sytuacji młodych osób wchodzących na rynek pracy w krajach partnerskich, ich pomysłów na przyszłe życie zawodowe, zaplanowanie kariery zawodowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami, cechami osobowości, zastanowienie się nad swoimi mocnymi stronami i sposobami ich wyeksponowania, poznawanie tajników dotyczących autoprezentacji, mowy ciała, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych do tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W ramach realizowanego projektu młodzież przeprowadziła badania ankietowe dotyczące aspiracji edukacyjno-zawodowych, zrealizowała warsztaty z autoprezentacji, mowy ciała, emisji głosu, wizażu, stylizacji i savoir-vivre’u, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, uczestniczyła w warsztatach z komunikacji interpersonalnej oraz w symulacji rozmów kwalifikacyjnych z zachowaniem omawianych podczas warsztatów zasad. Na zakończenie mobilności uczestnicy przygotowali i przeprowadzili zajęcia wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych. Ostatnie działania projektowe wiązały się z fazą ewaluacyjną, podczas której jako jeden z rezultatów projektu i działań młodzieży powstał poradnik zawierający najważniejsze według uczestników projektu spostrzeżenia i wskazówki dla osób poszukujących pierwszej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opracowaniem i życzymy miłej lektury.

folder_pdf