Zakończenie projektu SPRZ III

17 grudnia 2010 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło realizację projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja. W projekcie realizowanym od czerwca do grudnia uczestniczyło 20 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18 – 24 lata oraz 20 osób mających zaległości edukacyjne w wieku 15 – 17 lat. W ostatnim etapie realizowanego projektu beneficjenci z młodszych grup uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych z matematyki oraz geografii, natomiast osoby w wieku 18 – 24 lata w wybranych kursach zawodowych, między innymi: magazynier z obsługą wózka widłowego lub barman kelner oraz kursie prawa jazdy Kat. B.

Po zdanych egzaminach w ramach realizowanych kursów zawodowych 10 najlepszych uczestników odbyło praktyki zawodowe, które umożliwiły im praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń. Podczas wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektu uczestnicy korzystali z wyżywienia oraz dofinansowania kosztów za dojazdy.