Zakończenie projektu “Puls hip-hopu”

Spotkania ewaluacyjne pokazujące rezultaty czteromiesięcznych działań były ostatnimi elementami projektu „Puls hip-hopu” realizowanego w ramach programu Erasmus + w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy we współpracy z organizacjami z Francji i Łotwy.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. Wzięli w nim udział uczestnicy projektu, uczniowie szkoły, kadra pedagogiczna oraz Dyrektorzy ZDZ i ECKiW. Uczestnicy projektu podzielili się swymi wrażeniami z realizacji działań, a następnie zaprosili swoich rówieśników do obejrzenia filmu i wideoklipu z projektu.

Kolejne spotkanie odbyło się w Internecie ECKiW w Białej Podlaskiej. Mieszkańcy internatu mieli okazję zapoznać się z działaniami i rezultatami projektu poprzez relacje uczestników, film, foldery, galerię zdjęć. Na zakończenie spotkania Pan Karol Sudewicz, Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy wręczył uczestnikom certyfikaty Youthpass.

Projekt „Puls hip-hopu” trwał od 8 maja do 7 września 2017r., wzięła w nim udział 36-osobowa grupa młodych pasjonatów hip-hopu z Polski, Łotwy i Francji wraz z liderami. Głównym celem projektu było szukanie przyczyn złego postrzegania i powstałych stereotypów o kulturze hip-hopu, znajdowanie wspólnych wartości, ideałów łączących osoby zainteresowane hip-hopem z różnych krajów, nawiązywanie dialogu z lokalną społecznością, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur.

Rezultatami projektu jest między innymi: folder i film prezentujący zrealizowane działania, a także wideoklip promujący pozytywny wizerunek hip-hopu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami:

katalog HipHop

wideoklip

Film z realizacji projektu