Zakończenie projektu „Nowe perspektywy”

 
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się realizacja ogólnopolskiego projektu „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczyło w nim ogółem 30 osób: grupa młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, zaniedbująca obowiązki szkolne i zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty oraz dwie grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, wymagającej wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej.
 
Beneficjenci w trakcie realizacji projektu otrzymali wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, psychologiczne, brali udział w zajęciach z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, warsztatach informatycznych i wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursie języka angielskiego, ECDL,  prawa jazdy kat. B, szkoleniach oraz praktykach zawodowych. Wszystkie zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami.
 
Podczas uroczystego zakończenia projektu koordynator Małgorzata Zając pogratulowała beneficjentom wytrwałości, zdobytych kwalifikacji i osiągniętych wyników. Zastępca Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Mariusz Filipiuk wręczył uczestnikom projektu zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy oraz życzył dalszych sukcesów na drodze edukacyjnej, zawodowej a także w życiu osobistym.
 
DSC_1066'
 
DSC_1062'
 
DSC_1076'
 
DSC_1074'