Zakończenie projektu “Czas na staż”

W dniu 07.08.2018 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Czas na staż” w którym uczestniczyła młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, kadra wychowawcza jak również uczestnicy biorący udział w projekcie.

Podczas spotkania omówione zostały cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu, młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych realizowanych w miejscowości Sewilla w Hiszpanii jak również w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech. Zaprezentowany został również album wspomnień zawierający informacje o stażach, relacje uczestników oraz zdjęcia z wyjazdów stażowych.

Udział w dwutygodniowych stażach zawodowych realizowanych w prywatnych przedsiębiorstwach oraz w placówce kształcenia zawodowego to możliwość poznania zagranicznych standardów pracy jak również nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy, ich głównym celem było wsparcie uczniów w nauce danego zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii na Węgrzech jak również kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego. Każdy z uczestników miał okazję pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia zawodowego nabywanym w Polsce.

Podczas uroczystości młodzież biorąca udział w projekcie z rąk Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Pana Karola Sudewicza otrzymała dokumenty potwierdzające kompetencje nabyte w trakcie pobytu za granicą, były to zaświadczenia potwierdzające udział w stażu zawodowym w języku polskim i angielskim wydane przez instytucje partnerskie, uczestnicy otrzymali również pamiątkowe zdjęcia, upominki oraz kubeczki z logo programu Erasmus+. Powyższe dokumenty a przede wszystkim zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego a w niedalekiej przyszłości będzie dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy.

Warto wspomnieć, iż realizacja projektu to nie tylko wyjazd na staż zawodowy, młodzież korzystała także ze wsparcia przygotowującego w postaci kursu pedagogicznego i kulturowego a także kursów językowych. W ramach projektu zorganizowane zostały również spotkania promujące projekt w których uczestniczyli rówieśnicy ze szkół, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej. Podczas spotkań wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy zaprezentowali zebranym gościom przygotowane przez siebie prezentacje jak również opowiedzieli o projekcie.

Projekt zakończy się 31.08.2018 roku, wszyscy mamy nadzieję, iż korzyści wynikające z jego realizacji okażą się długofalowe nie tylko dla uczestników ale również dla Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Projekt „Od stażu do angażu” w całości jest finansowany ze środków programu Erasmus +.

Zapraszamy do obejrzenia folderu.

Folder projektu Czas na staż

RAPORT Z EWALUACJI