Zakończenie projektu “Aktywni górą!”

To był bardzo pracowity czas. Grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła udział w realizowanym projekcie  systemowym „Aktywni górą!”.

Celem projektu było nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, rozwój perspektyw młodego człowieka oraz uatrakcyjnienie jego pozycji na rynku pracy.

Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z doradztwa zawodowego, wsparcia w postaci szkoleń zawodowych, kursu prawa jazdy Kat. B, warsztatów kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika wraz z zakupem ubrań, szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO jak również z comiesięcznego stypendium  szkoleniowego.

Wierzymy, że zdobyta w trakcie projektu wiedza i umiejętności, będą przepustką do zdobycia pracy po zakończonym procesie edukacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.