Zajęcia z zakresu obronności i wiedzy wojskowej

W dniu 9 marca 2022 roku młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy uczestniczyła w zajęciach z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Zajęcia przeprowadził oficer wydziału rekrutacji porucznik Łukasz Nestoruk  z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, który przypomniała młodzieży, że obowiązek obrony Ojczyzny jest najważniejszą powinnością każdego obywatela, a podstawową formą wypełniania obowiązku obrony kraju jest służba wojskowa.

Młodzieży przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące  powinności obronnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Omówiono, czym jest służba przygotowawcza i kto może ją  pełnić, gdzie się zgłosić  ubiegając się o powołanie do służby. Streszczono, czym są Narodowe Siły Rezerwy i kto może się ubiegać o służbę w ich oddziale. Uczestnicy zapoznani zostali również z najnowszą formacją Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących aktywnie włączyć się w działania na rzecz obronności państwa, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej.

Podopiecznym ECKiW OHP przedstawiona została także interesująca  oferta szkoleniowa i omówiony system szkolnictwa wojskowego.

Na koniec spotkania rozdane zostały ulotki i gadżety informacyjne. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczestników. Niektórzy uczestnicy OHP stwierdzili, że zastanowią się nad propozycją kariery zawodowej w wojsku.

 Aneta Zajączkowska – Stadnicka, Mariola Mirońska