Zajęcia z doradztwa zawodowego

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja grupowych zajęć z doradztwa zawodowego przeprowadzanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W zajęciach uczestniczy jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18 – 24 lata, pochodząca z terenu powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, są to osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu a ich status społeczny jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy.

Dzięki spotkaniom z doświadczonym doradcą zawodowym w ramach zajęć grupowych beneficjenci zdobywają wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poznają instrumenty i usługi rynku pracy.

Podczas spotkań młodzi ludzie uczą się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową, poznają stereotypy płci funkcjonujące na rynku pracy oraz uczestniczą w zajęciach polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym krokiem będzie realizacja indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego, będą one okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo – edukacyjnych uczestników, oraz wspólnej pracy nad opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.

W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.