Zajęcia z doradcami

27 września 2017 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzili zajęcia dla młodzieży, które miały na celu rozwijanie  kompetencji cenionych na rynku pracy.

W trakcie zajęć młodzież doskonaliła umiejętności współpracy w zespole,  podejmowania decyzji oraz asertywną komunikację. Uczestnicy zajęć chętnie wykonywali powierzone im ćwiczenia, dobrze się przy tym bawiąc i integrując oraz  zadeklarowali  chęć udziału w podobnych zajęciach w przyszłości, które w ramach współpracy ECKiW OHP z MCIZ są zaplanowane w najbliższym kwartale.