Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – etap IV

Dwudziestoosobowa grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przystąpiła do realizacji ostatniej formy wsparcia w ramach realizowanego projektu „Aktywni górą!”, tj. indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.

Celem zajęć było podsumowanie form wsparcia objętych Indywidualnym Planem Działania, ich przebiegu i wyników. W ramach podsumowania doradcy analizowali informacje, które pozwoliły stwierdzić na ile IPD był trafny, skuteczny, sprawny i terminowo zrealizowany oraz w jakim stopniu dany uczestnik zaangażował się w jego wykonanie.

Spotkanie podsumowujące uczestnika z doradcą zawodowym zamyka proces pracy z uczestnikiem i kończy realizację Indywidualnego Planu Działania oraz uczestnictwa w projekcie.

Projekt „Aktywni górą!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.