Zajęcia integracyjno-wychowawcze

5 września 2016 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej odbyły się zajęcia  integracyjno-wychowawcze.

Wychowawcy ECKiW OHP zapoznali młodzież mieszkającą w internacie z ogólnymi zasadami i regulaminem obowiązującym w placówce oraz przedstawili ofertę spędzania czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem działających kół zainteresowań.

DSC_5395

DSC_5419

Następnie odbyły się zajęcia integracyjne, które zachęcały uczestników do aktywności, pracy zespołowej, pomagały w zaadoptowaniu się do nowych warunków i w nowym otoczeniu oraz ułatwiały wzajemne poznanie, budowanie zaufania w grupie i tworzenie więzi koleżeńskich.

DSC_5369