Z wizytą w Sali tradycji

W dniu 25 maja 2022 roku młodzież z ECKiW OHP w Roskoszy odwiedziła Salę Tradycji bialskiego Cechu. Sala ta powstała w 2008 roku na jubileusz 90-lecia bialskiego Cechu. Celem wizyty  było poznanie przez młodzież tradycji Bialskiego Rzemiosła.

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale pierwszy przywilej cechowy nadała bialskim szewcom księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III Sobieskiego. Był on cenną zdobyczą dla bialskiego rzemiosła i torował drogę dla bialskich szewców, którzy stanowili liczną grupę zawodową na tych terenach.

W Sali Tradycji młodzież mogła zobaczyć eksponaty związane z ponad 300-letnią historią rzemiosła w regonie bialskim. Znajdują się tam osobiste zbiory rzemieślników bialskich, dyplomy, kroniki, rękodzieła i liczne stare sztandary, które kiedyś były symbolem wykonywanego rzemiosła.

Ponadto młodzież mogła poznać strukturę organizacyjną cechu, poznać nazwiska wszystkich starszych cechu oraz branże, w których działali.

Wszystkie ciekawostki i historie związane z bialskim rzemiosłem opowiedziała młodzieży Dyrektor bialskiego Cechu pani Anna Rudowska- Śledź.

Edyta Trębicka