„Z pomysłem w przyszłość” w ECKiW OHP w Roskoszy

Od 1 września bieżącego roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Z pomysłem w przyszłość”, finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Bierze w nim udział po dziesięciu uczestników i dwóch opiekunów Centrum oraz organizacji partnerskiej z Litwy.

W ramach przygotowań do głównego działania, którym będzie międzynarodowa wymiana młodzieży w dniach 22-28.09.2021r., młodzież rozpoczęła spotkania w swoich narodowych grupach, przygotowując prezentacje i zajęcia o przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, ankiety, plakaty, program wieczorków narodowych, gry i zabawy, które zostaną wykorzystane podczas międzynarodowego spotkania w Roskoszy.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczestników projektu i odbiorców działań upowszechniających poprzez rozwijanie postaw przedsiębiorczości, pomysłowości i współpracy na rzecz aktywności społecznej, a także pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy i pomysłów o przedsiębiorczości społecznej, ze zwróceniem uwagi na korzyści i możliwości wspólnego prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Ponadto dzięki wspólnej realizacji projektu młodzież z Polski i Litwy pozna kulturę swego kraju sąsiedzkiego, rozwiną poczucie tolerancji i solidarności, zmotywują siebie i innych do większej aktywności społecznej.

W ramach działań przygotowawczych uczestnicy projektu opracowali ankietę o potrzebach młodzieży na obszarze miasta Biała Podlaska i jego okolic. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia młodych mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic w wieku 13-20 lat. Wyniki ankiety posłużą do przygotowania diagnozy lokalnych potrzeb młodzieży:

https://www.survio.com/survey/d/J9X6G6O6Y8V6P6S8K