XVIII Dzień Papieski w Naszym Internacie

16 października 2018 r. w Internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji XVIII Dnia Papieskiego. W uroczystości udział wzięli duszpasterz ECKiW OHP ks. Jarosław Grzelak, Kierownik Internatu Krzysztof Semeniuk, zaproszeni goście, wychowankowie Centrum wraz z wychowawcami. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmiało „Promieniowanie Ojcostwa” i zaczerpnięte było z literackiego dorobku Papieża. W swoim nauczaniu Jan Paweł II wiele miejsca poświęcił roli ojca, zarówno w odniesieniu teologicznym do Boga, jak i w rodzinie chrześcijańskiej. Podkreślał, że miejsce i zadania ojca w rodzinie mają wagę jedyną i niezastąpioną.

Młodzież pod kierunkiem wychowawców pani Renaty Golczewskiej oraz pani Marioli Mirońskiej przygotowała montaż słowno–muzyczny oraz prezentację multimedialną przybliżającą sylwetkę świętego Papieża Jana Pawła II – patrona OHP. Zaprezentowana została również własnoręcznie namalowana mapa Polski z zaznaczonymi miejscami pielgrzymek Papieża, który jako Jan Paweł II Ojciec Święty odwiedził Polskę osiem razy. W sposób szczególny podkreślono 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II oraz 60 – lecie otrzymania sakry biskupiej. Wychowankowie w swoim programie artystycznym ukazali najważniejsze fragmenty z pontyfikatu Papieża oraz wybrane przemówienia, które wygłaszał do Polaków.

Duszpasterz ECKiW OHP podzielił się wrażeniami z audiencji u Papieża Jana Pawła II w Rzymie oraz z osobistych spotkań podczas pielgrzymek Papieża do Polski. Podkreślił rolę ojcostwa, a także zachęcił abyśmy czerpali jak najwięcej z Testamentu największego autorytetu naszych czasów jakim był Święty Jan Paweł II.

Nie zabrakło również „Barki”- ulubionej piosenki Ojca Świętego, która została odśpiewana przez wszystkich uczestników spotkania.

Młodzież kształcąca się w zawodzie cukiernik przygotowała słynną kremówkę, ulubione ciasto Papieża, które stało się symbolem bezpośrednich kontaktów Jana Pawła II z wiernymi.

Renata Golczewska, Mariola Mirońska