Wyjście pod pomnik Jana Pawła II

Dnia 16 października 2018 r. w 40-tą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża delegacja uczestników ECKiW OHP w Roskoszy złożyła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II przy kościele św. Antoniego w Białej Podlaskiej.

Z wielkim szacunkiem i czcią zapaliliśmy znicze pod pomnikiem naszego patrona, ojca, mentora,  Papieża Jana Pawła II, który zawsze widział w nas nadzieję, byliśmy dla niego ważni a on dla nas jest siłą, wzorem i nauczycielem.

Dzień ten obchodzimy szczególnie uroczyście podkreślając osobę Jana Pawła II jako patrona OHP.

Joanna Romaniuk