Współpraca z rodziną w jesiennej Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, w dniu 18 października 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowa „WSPÓŁPRACA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH Z RODZINĄ”. Spotkanie naukowe zorganizowano wspólnie z Zakładem Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Pani Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska, co było istotnym wyróżnieniem dla naszego przedsięwzięcia.

Konferencja przyczyniła się do wymiany wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze wspólnych oddziaływań wychowawczych pomiędzy placówkami edukacyjnymi a rodziną, ale także poszukiwaniu propozycji nowych rozwiązań, które mogą się pomóc we wzmocnieniu współpracy między nimi. Wyzwania, jakie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się świat sprawiają, że zarówno rola placówki wychowawczej jak i rodziny muszą ulegać nieustannym aktualizacjom. W tym obszarze mieszczą się różne działania realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy o czym we wstępie przypomniał Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy.

Celem konferencji była nie tylko pogłębiona refleksja nad problematyką współpracy placówek edukacyjnych z rodziną, lecz także praktyczne zastosowanie proponowanych w tym zakresie rozwiązań o czym można było się przekonać podczas wystąpień poszczególnych prelegentów.  W trakcie konferencji zorganizowano zajęcia warsztatowe dla studentów pedagogiki, które pokazały jak ważna jest dobra komunikacja w kontaktach z drugim człowiekiem oraz jego rodziną.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko ludzie nauki ale również przedstawiciele szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pedagodzy, psychologowie, oraz studenci.

Ważnym elementem spotkania była wizyta uczestników konferencji w Wiosce Ginących Zawodów, podczas której nasi goście mogli poznać w jaki sposób Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizuje proces kształcenia zawodowego młodzieży.

Konferencję zakończyła uroczysta kolacja, podczas której podsumowano całodzienne obrady i wręczono okolicznościowe certyfikaty. Przybyli Goście z różnych ośrodków akademickich, byli zauroczeni miejscem sprzyjającym naukowej refleksji a także  zachwyceni otwartością i gościnnością mieszkańców Południowego Podlasia, wyrazili również chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach w Roskoszy.