Własna firma? Dlaczego nie

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu „Droga do kariery” w dniach 16 – 19.10.2007 roku realizowało program: „Własna firma? Dlaczego Nie”. Uczestnikami szkolenia była 42 osobowa grupa młodzieży w wieku 15 – 25 lat pochodząca z terenów powiatu bialskiego.

W trakcie realizacji zajęć uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę na temat formalno – prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, nabyli wiedzę odnośnie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast w trakcie zajęć z psychologiem zdobyli umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, autoprezentacji i zasad profesjonalnego pisania dokumentów aplikacyjnych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.