Wizyta studyjna Komitetu Monitorującego

8 września 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta studyjna Komitetu Monitorującego z udziałem Dyrektor Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej panią Wallis Goelen Vandebrock oraz Komendanta Głównego OHP pana Mariana Najdychora.

0000038838

0000038837

Podczas wizyty goście zapoznali się z efektami projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po wysłuchaniu informacji o realizacji projektu, zebrani zwiedzili wioskę ginących zawodów, do której należą pracownie i warsztaty do nauki zawodów tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzieja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza, cukiernika.

0000038964

0000038960

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” rozpoczął się 1 maja 2014 r. Jego główne cele to ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wzięło w nim udział 160 młodych ludzi oraz 28 pracowników OHP – instruktorów praktycznej nauki zawodu. 1/3 beneficjentów stanowili uczestnicy OHP, dla których zawód ginący stał się drugim zawodem, w stosunku do zawodu wyuczonego w OHP. Wśród zawodów ginących objętych projektem są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

0000038958

Najważniejsze szkolenia odbywały się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy pod okiem instruktorów z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

0000038954

0000038956