Wizyta przygotowawcza projektu „COOL-tural games”

„COOL-tural games” to tytuł projektu realizowanego od maja do października 2018 roku przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w partnerstwie z organizacjami z Francji i Białorusi w ramach programu Erasmus +. Jednym z ważnych elementów projektu była wizyta przygotowawcza liderów grup z Polski, Białorusi i Francji, która odbyła się w dniach 28-29.05.2018r. w ECKiW OHP w Roskoszy.

Dzięki spotkaniu organizacje partnerskie miały okazję do przeanalizowania wszystkich aspektów związanych z przygotowaniem mobilności edukacyjnej młodzieży, która odbędzie się od 25 czerwca do 4 lipca w Centrum w Roskoszy.

Liderzy wraz z koordynatorem projektu i Dyrektorem ECKiW omówili wszelkie kwestie merytoryczne związane z działaniami projektowymi, a także szczegóły dotyczące organizacji, finansów i związane z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa młodzieży. Przedstawiciele organizacji partnerskich mieli okazję spotkać się z uczestnikami projektu grupy polskiej, zwiedzili także Internat w Białej Podlaskiej i zapoznali się z działalnością Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej.

Głównym celem projektu jest szukanie sposobów ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, promowanie różnorodności kulturowej krajów europejskich i dialogu międzykulturowego, inspirowanie lokalnych społeczności do zainteresowania się europejskim dziedzictwem kulturowym. W ramach realizowanego projektu młodzież wspólnie zastanowi się nad formami ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego, zaproponuje wykorzystanie gry miejskiej, jako alternatywę tradycyjnego poznawania i pogłębiania wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym. Uczestnicy przygotują także i zaprezentują w różnych formach elementy dziedzictwa kulturowego swoich krajów. Młodzież na zakończenie mobilności opracuje, przygotuje i poprowadzi grę miejską wykorzystując zdobytą wiedzę oraz upowszechniając wybrane elementy dziedzictwa kulturowego swoich krajów.