Wizyta monitoringowa staży zawodowych na Węgrzech

ECKiW OHP w Roskoszy od 2021 roku w ramach posiadanej Akredytacji Programu Erasmus+ realizuje projekt staży zawodowych skierowany do swoich uczestników.

W dniach 21-24 stycznia br. przebieg staży zawodowych realizowanych na Węgrzech wizytował Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy wraz z głównym księgowym jednostki oraz koordynatorem projektu. Wizyta była okazją do spotkania z Dyrektorem Szkoły Zawodowej w Gyomaendrőd P. Laszlo Davidowiczem, gdzie młodzież realizowała staż zawodowy, wymiany spostrzeżeń w zakresie  realizacji praktyk jak również omówienia efektów dotychczasowej współpracy.

Każda ze stron przedstawiła również możliwości działań na kolejne lata w ramach programu Erasmus+

Kolejnym elementem była wizyta na warsztatach szkolnych, gdzie realizowano praktyki zawodowe, była to okazja do wyrażenia opinii na temat przebiegu i rezultatów praktyk. Podczas spotkań instruktorzy nadzorujący pracę podkreślali fakt dużego zaangażowania i aktywności ze strony młodzieży w realizacji programu stażowego, natomiast  uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją opinię i spostrzeżenia na temat umiejętności i doświadczeń zdobytych podczas realizacji praktyk w międzynarodowym środowisku.

Pozytywne wnioski i opinie są rekomendacją do dalszych działań w zakresie podejmowania starań w celu udzielania wsparcia młodzieży w zakresie rozwoju zawodowego  i osobistego.