Wizyta młodzieży ECKiW OHP w „Sali Tradycji Rzemiosła Bialskiego”

W dniu 24.10.2018 r. uczestnicy ECKiW OHP w Roskoszy uczący się w pierwszych klasach Branżowej Szkoły Rzemieślniczej odwiedzili „Salę Tradycji Rzemiosła Bialskiego”, która powstała w 2008 r. na jubileusz 90-lecia bialskiego Cechu.

Celem wizyty  było poznanie przez młodzież tradycji Bialskiego Rzemiosła.

Pierwszy przywilej cechowy nadała bialskim szewcom księżna Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa, siostra króla Jana III Sobieskiego przywilej ten był cenną zdobyczą bialskiego rzemiosła. Wskazywał, że bialscy szewcy byli liczną grupą zawodową pośród innych rodzajów wykonywanego w mieście rzemiosła. Jednocześnie torował drogę do tworzenia się innych cechów, a więc organizacji rzemieślniczych zapewniających członkom wyłączność wykonywania rzemiosła w mieście. Cech chronił osobistą i gospodarczą niezależność zrzeszonych w cechu rzemieślników, uniezależniał ich prawnie od kupców i właścicieli ziemskich, chronił przed konkurencją ze strony rzemieślników żydowskich, zapewniając jednocześnie uprzywilejowane stanowisko na rynku lokalnym. Te prawa i przywileje cechowe nie tylko wzmacniały pozycję bialskich rzemieślników, ale sprzyjały rozwojowi gospodarczemu i bogaceniu się miast i miasteczek, również na Podlasiu.

W Sali Tradycji młodzież mogła zobaczyć eksponaty z ponad 300-letnią tradycją rzemiosła w regonie bialskim. Znajdują się tam osobiste zbiory rzemieślników bialskich, dyplomy, kroniki, rękodzieła i liczne stare sztandary, które kiedyś były symbolem wykonywanego rzemiosła.

W tym roku przypada 325 rocznica istnienia rzemiosła i 100–lecie reaktywowania bialskiego cechu. Z tej też okazji wizyta młodzieży w „Sali tradycji Rzemiosła Bialskiego” połączona została z lekcją wychowawczą na temat historii rzemiosła bialskiego, którą w bardzo ciekawy sposób przedstawiła młodzieży Pani Dyrektor bialskiego Cechu Anna Rudowska – Śledź.

Mariola Mirońska, Edyta Trębicka