Witajcie wakacje!

22 czerwca 2011 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ucząca się w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej zakończyła rok szkolny 2010/2011.
 

Część oficjalna ceremonii odbyła się na auli szkoły. Otwarcia uroczystości dokonała  Dyrektor szkoły p. Iwona Kulhawczuk . Wśród zaproszonych gości byli Starszy Cechu Edward Czapski, kierownik Cechu Stanisław Czech, wychowawcy ECKiW OHP oraz nauczyciele.

 
Wychowankowie, którzy w mijającym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz 100 % frekwencję otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które w poszczególnych grupach wychowawczych wręczone zostały przez p. Dyrektor Szkoły, Starszego Cechu oraz wychowawców OHP.
 

Kończąc część oficjalną padły słowa podziękowania dla wychowawców naszego Centrum – Pani Dyrektor podziękowała za trud i pomoc w wychowywaniu naszej wspólnej młodzieży oraz za zaangażowanie i doskonałą współpracę kadry OHP z RZSZ.
 

Następnie młodzież udała do klas, gdzie  wręczone  zostały świadectwa promocji do następnej klasy.