Wioska ginących zawodów otwarta!

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz otworzył oficjalnie 10 września 2015 r. wioskę ginących zawodów wybudowaną na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

0000038927

0000038947

W uroczystym otwarciu towarzyszyli ministrowi Dyrektor Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Wallis Goelen Vandebrock oraz Komendant Główny OHP Marian Najdychor.

0000038945

0000038943

Wioska powstała w wyniku realizacji przez OHP projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i trwał od maja 2014 r. Składają się na nią warsztaty i pracownie wyposażone w sprzęt do nauki zawodów: kamieniarza, zduna, piekarza, cukiernika, tkacza, rymarza, kowala, dekarza/strzecharza i kołodzieja.

0000038931

0000038933

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy potrafiły dobrze wykorzystać fundusze unijne łącząc tradycję z nowoczesnością, dowodząc równocześnie jak bardzo zmieniły swoje oblicze. Zaznaczył także, iż powstałe obiekty oraz zorganizowane przedsięwzięcia świadczą o dobrej współpracy tej instytucji z władzami samorządowymi, wojewódzkimi i powiatowymi. Dziękując kadrze OHP za zaangażowanie i kreatywne inicjatywy stwierdził, że cieszy także pozytywna opinia o OHP pani Wallis Goelen Vandebrock z Komisji Europejskiej.

0000038949

0000038937

0000038941

0000038939

0000038951

0000038935

0000038929