Wieczór z historią

23 stycznia 2013 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyły się zajęcia edukacyjne związane ze 150 rocznicą powstania styczniowego. Adresatami zajęć byli wychowankowie ECKiW OHP zamieszkali w internacie.
 
Zajęcia miały na celu przypomnienie ważnego, choć tragicznego rozdziału historii Polski, ukazanie sylwetek dowódców powstania styczniowego oraz jego przebiegu na terenie Południowego Podlasia.
 
 
Młodzież obejrzała film krótkometrażowy prezentujący przyczyny i przebieg powstania, najważniejsze bitwy i batalie, wybitnych dowódców oraz stronnictwa i rządy powstańcze. Nie zabrakło odniesień do, urodzonego w Dokudowie, naczelnego kapelana powstania styczniowego gen. ks. Stanisława Brzóski – ostatniego Komendanta Powstania 1863 r. na Podlasiu – uczestnika wielu bitew, m.in. pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Włodawą i Sławatyczami. Gen. ks. Stanisław Brzóska był jednym z najdłużej walczących dowódców na terenie Królestwa Polskiego – do wiosny 1865 r. Stracony został w Sokołowie Podlaskim w maju 1865 r.
Z przebiegiem tego ważnego wydarzenia związana była zaprezentowana po filmie prezentacja multimedialna.
 
 
Finałem wieczoru, były zajęcia podczas których jego uczestnicy, wykorzystując świeżo zdobytą wiedzę wykonali okolicznościową gazetkę. Zdobyta wiedza pozwoli wzbogacić ich świadomość historyczną .