VIII Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Młodzieży OHP

W dniach 15-18 czerwca odbyła się VIII Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Ochotniczych Hufców Pracy. W tegorocznej Spartakiadzie wzięło udział blisko dwustu uczestników reprezentujących poszczególne Wojewódzkie Komendy OHP oraz Centra Kształcenia i Wychowania.
 
 
Wszystkie dyscypliny sportowe, wchodzące w skład zawodów, tradycyjnie już odbywały się na terenie wielofunkcyjnego stadionu sportowego znajdującego się w sąsiedztwie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.
 
 
Chłopcy konkurowali w jedenastu dyscyplinach: bieg na 100 m, bieg na 200 m.  bieg na 400 m, bieg na 1500 m,  rzut piłeczką palantową, rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską w tył,  skok w dal z rozbiegu, skok w dal z miejsca,  rzut lotką do celu, rzut ringo na palik.
 
Dziewczęta brały udział w dziesięciu konkurencjach: bieg na 100 m, bieg na 200 m, bieg na 400 m,  skok w dal z rozbiegu,  skok w dal z miejsca,  rzut ringo na palik,  rzut lotką do celu,   rzut piłką palantową, rzut piłką do kosza,  rzut piłką lekarską w tył.
 
Ponadto odbyły się następujące konkurencje drużynowe wspólne: tor przeszkód,  przenoszenie partnera na czas, przeciąganie liną oraz piłka siatkowa. W przeciąganiu liną zespół z Roskoszy zajął po zaciętej rywalizacji II miejsce.
 
 
W klasyfikacji generalnej zwyciężył zespół z Kujawsko-Pomorskiej WK. Drugą pozycję zajęła drużyna z Małopolskiej WK a trzecią młodzież z Zachodniopomorskiej WK. Drużyna z Roskoszy uplasowała się w klasyfikacji generalnej na czwartym miejscu.
 
 
Najlepszym drużynom w klasyfikacji generalnej wręczono okazałe puchary. Zwycięzcy otrzymali puchar Komendanta Głównego OHP Jerzego Mormula, zdobywcy drugiej lokaty – Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Mariana Adamka, a drużyna, która zajęła III miejsce – Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa. Najlepsi zawodnicy z poszczególnych konkurencji otrzymali medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym rowery, sprzęt muzyczny i sportowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto drobne upominki.
 
 
Ze Spartakiady nasza młodzież przywiozła w sumie osiem medali – cztery złote (Piotr Timoszuk – rzut ringo na palik; Marta Iwaniuk – bieg na 200 m, skok w dal, rzut piłką lekarską w tył) oraz cztery srebrne (Piotr Timoszuk – skok w dal z miejsca; Marta Iwaniuk – bieg na 100 m i skok w dal z rozbiegu; Justyna Weremczuk – bieg na 400 m).
 
 
Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów a zwłaszcza naszej multimedalistce Marcie Iwaniuk, która zdobyła aż pięć medali – trzy złote i dwa srebrne.