Utalentowana młodzież ECKiW OHP z Roskoszy – III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży OHP

W dniach 11 – 13 czerwca 2018 r. w Lublinie odbył się Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP. Dwie wychowanki ECKiW OHP w Roskoszy zostały laureatkami III miejsca. Agnieszka Czerwińska w kategorii soliści za wykonanie piosenki ,,Radość najpiękniejszych lat” i Kamila Jańczuk w kategorii fotografia ,,Niepodległość’’.

Głównym założeniem Festiwalu jest rozwijanie i upowszechnianie umiejętności artystycznych wychowanków OHP z całej Polski. W tym roku festiwal obejmował zagadnienia związane jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości. Utalentowana młodzież OHP poprzez formy muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, graficzne upamiętniła najważniejsze wydarzenia oraz bohaterów, którzy przyczynili się do budowania polskiej wolności.

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu odbyło się 11 czerwca w Lublinie na Dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i komendant Hufca Pracy w Puławach Ryszard Stępień serdecznie powitali wszystkich przybyłych na uroczystość. Podczas otwarcia festiwalu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

W konkursie wzięło udział około 180 artystycznie uzdolnionych uczestników OHP, wyłonionych przez komisje konkursowe podczas wojewódzkich przeglądów artystycznych OHP.

12 czerwca odbyły się przesłuchania wykonawców ze wszystkich województw, natomiast po południu na scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przeprowadzono II etap przesłuchań przed Komisją Festiwalową Główną, która zadecydowała o przyznaniu nagród i udziale wykonawców w koncercie galowym. Obradom komisji przewodniczyła wykładowca Instytutu Muzykologii KUL i dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie prof. Iwona Sawulska. W CSK zaprezentowano również wystawę prac plastycznych młodzieży OHP – fotografie, obrazy, rysunki, rzeźby i inne formy rękodzieła artystycznego, które oceniała komisja w tej dziedzinie.

13 czerwca w Sali Operowej w CSK w Lublinie odbył się koncert galowy, w którym wystąpiła uzdolniona młodzież OHP oraz laureaci festiwalu.

 

Renata Golczewska