Uczestnicy projektu “AnimaLove” policzyli ptaki

Grupa inicjatywna projektu „AnimaLove” zakończyła cykl spotkań poświęconych Zimowemu Ptakoliczeniu 2021, które było jednym z ważniejszych działań projektowych.

W ramach spotkań omówiono kwestie merytoryczne, wybrano miejsce obserwacji, dokonano rejestracji i oficjalnego zgłoszenia grupy w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

Młodzież przygotowała również prezentację multimedialną przedstawiającą najbardziej popularne gatunki występujące na naszym terenie, na podstawie której nauczyła się rozpoznawać poszczególne ptaki, ich odgłosy i sposoby zachowań, co miało na celu ułatwić obserwację ptaków podczas ptakoliczenia.

Zimowe Ptakoliczenie to cykliczna, ogólnopolska akcja wzorowana na brytyjskim, niezwykle popularnym wydarzeniu “Big Garden Birdwatch”, która zawsze odbywa się w ostatni weekend stycznia. Polega ona na liczeniu przez obserwatorów-amatorów ptaków żyjących zimą na danych terenach w pobliżu człowieka. Tegoroczna, 17. edycja Zimowego Ptakoliczenia miała odmienną formułę. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz dobro i bezpieczeństwo uczestników, zrezygnowano z organizacji wspólnych wycieczek, a postawiono na indywidualne liczenie ptaków. Dlatego nazwano je Zimowe Ptakoliczenie z Dystansu.

Uczestnicy projektu „AnimaLove” jako miejsce liczenia ptaków wybrali teren parku w ECKiW OHP w Roskoszy. Zadaniem młodzieży było odnotowanie wyników dwugodzinnej obserwacji ptaków. Efekty były imponujące.

Grupie udało się dostrzec 13 gatunków ptaków, w tym: 2 kruki, 8 modraszek, 1 gila, 3 sosnówki, 2 bogatki, 1 ubogą, 1 dzięcioła dużego, 1 strzyżyka, 13 kawek, 1 krogulca, 1 mysikrólika, 80 szpaków. Bohaterem liczenia był bielik, który dumnie krążył nad Roskoszą.

Modraszki
Modraszki
Bielik

Zimowe Ptakoliczenie było nie tylko cenną lekcją przyrody, ale i przyczyniło się do poznania dynamiki i trendów zachodzących w środowisku tuż obok nas. Zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek, wymianą doświadczeń, uwag i emocji.

Krogulec
Mysikrólik

Po Zimowym Ptakoliczeniu odbyło się spotkanie z Jarosławem Mydlakiem, leśniczym z zawodu i ornitologiem z zamiłowania. Podczas spotkania usystematyzowano wiedzę w zakresie ptaków bytujących w Roskoszy, omówiono ich potrzeby, jakich budek lęgowych wymagają, jak, czym i kiedy je właściwie dokarmiać, jakiego rodzaju poidełka zapewnić.

Kolejne zajęcia poświęcone będą wykonywaniu karmników i budek lęgowych w warsztacie stolarza na terenie wioski ginących zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy, opracowywaniu receptur, przygotowywaniu karmy dla ptaków według wcześniejszych informacji odnośnie preferencji zamieszkałego gatunku.

Projekt “AnimaLove”, realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, potrwa do 16 kwietnia 2021r.