Uczą się hiszpańskiego

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w marcu br. rozpoczęto realizację kursu języka hiszpańskiego, zajęcia realizowane są w ramach projektu zagranicznych staży zawodowych finansowanego ze środków programu Erasmus +.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach nasza młodzież ma możliwość nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego oraz zaznajomić z terminologią specjalistyczną w zawodzie, którego uczą się w szkole.

Piętnastoosobowa grupa młodzieży biorąca udział w kursie to wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, kształcący się w zawodach: kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, sprzedawca, fryzjer oraz monter sieci i instalacji sanitarnych, którzy wraz z kadrą wychowawczą w sierpniu br. wyjadą na dwutygodniowy staż zawodowy do Malagi w Hiszpanii.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje u zagranicznych przedsiębiorców. Dzięki takim działaniom młodzież uzupełni wiedzę i umiejętności nabyte w szkole, jak również będzie rozwijać umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dla większości uczestników będzie to pierwszy tego rodzaju wyjazd, więc tym bardziej z wielkim zaangażowaniem biorą udział w przygotowaniach do realizacji stażu.

Dodatkowo przed wyjazdem do Malagi młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach w ramach wsparcia pedagogicznego i kulturowego. Na spotkaniach omawiane będą kwestie dotyczące dziedzictwa kulturowego, zwyczajów narodowych, komunikacji, mowy ciała jak również szeroko pojętej współpracy w grupie – szczególnie międzykulturowej. Bardzo istotne jest aby wszyscy uczestnicy wypracowali w sobie postawę otwartości i pozytywnego nastawienia, co pomoże łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym środowisku.

ECKiW OHP w Roskoszy realizując działania przewidziane w projekcie stażowym będzie przestrzegać standardów jakości Erasmusa, co umożliwi wszystkim uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności oraz efektów uczenia się.

Katarzyna Bancarzewska