Tenis Niepodległości

         11 listopada 2013 r. wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy uczcili Święto Niepodległości na sportowo, biorąc udział w zmaganiach sportowych podczas IV Turnieju Niepodległości, jaki odbył się w Czosnówce. Turniej ten od czterech lat współorganizowany jest przez  Starostwo Bialskie,  Radę Powiatu Bialskiego oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Białej Podlaskiej.

a32


Turniej otworzył Arkadiusz Maksymiuk (radny powiatu, mieszkaniec Czosnówki), przypominając zebranym o historii naszego narodu i okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości. Minutą ciszy uczczono pamięć wszytkich tych, którzy walczyli i polegli w obronie suwerenności naszej Ojczyzny.

IMG_2523

Swą obecnością Turniej zaszczycili także m.in. Tadeusz Maziejuk ( z Ludowych Zespołów Sportowych), Mariusz Kostka (radny powiatu), Ireneusz Chalecki (sołtys wsi Wólka Plebańska), Wiesław Rzymowski (sędzia główny turnieju), Piotr Woźniak (wiceprezes Klubu Sportowego Płomień Konstantynów).

IMG_2519

Turniej  zgromadził ok. 80 zawodników, walczących o cenne puchary i nagrody  w dwóch konkurencjach : tenisie stołowym oraz warcabach. Zawodników podzielono na dwie kategorie:  szkoła podstawowa i open.  Pomimo problemów organizacyjnych wynikających z niespodziewanie dużej frekwencji, która zaskoczyła samych organizatorów,  publiczność i zawodnicy cierpliwie znosili trudy ciasnoty, gromkimi brawami nagradzając udane akcje.

IMG_2524

Po zakończeniu Turnieju, wychowankowie ECKiW OHP wraz z wychowawcami, udali się do Białej Podlaskiej, gdzie ku czci pomordowanych złożyli kwiaty pod tzw. Ścianą Straceń przy Placu Wolności – miejscu egzekucji żołnierzy AK Obwodu Biała Podlaska zabitych 13 listopada 1943 roku oraz zakładników z powiatu bialskiego rozstrzelanych 23 listopada 1943 roku przez żandarmerię wojsk niemieckich.