Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 
 
 
 
W dniach 07 – 10.02.2012r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy odbywa się szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu uczestniczy kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu podstawowych czynności udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Program szkolenia obejmuje między innymi: rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia, zasady postępowania w miejscu zdarzenia czy wypadku; ABC resuscytacji krążeniowo – oddechowej, techniki zabiegów ratowniczych oraz doraźne postępowanie w przypadku zagrożenia życia w niektórych stanach nieurazowych