Szkolenie z refundacji

W dniach 18-20 września 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się kolejna tura szkolenia z zakresu refundacji i rynku pracy.

W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy CEiPM z całej Polski.

Tematem wiodącym szkolenia były przygotowania do kolejnej akcji zawierania umów z pracodawcami w zakresie refundacji młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców.

Podsumowania szkolenia dokonał Komendant Główny OHP pani Renata Wicha oraz z-ca Komendanta nadzorujący tą tematykę z ramienia kierownictwa Komendy Głównej OHP Marian Najdychor.

Drugi etap szkolenia adresowany do pracowników zajmujących się refundacją odbędzie się w ECKiW OHP w Roskoszy w dniach 26-28 września 2007 r.

Trzeci etap szkolenia odbędzie się w ECKiW OHP w Roskoszy w dniach 09-11 października 2007 r. Podczas ostatniego etapu szkolenia przewidziane jest spotkanie Zastępców Komendantów Wojewódzkich OHP z Komendantem Głównym OHP Renatą Wicha.