Szkolenie pedagogów

W dniach 26-29 marca 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie dla pedagogów wojewódzkich oraz pedagogów z Centrów Kształcenia i Wychowania OHP „Stosowanie zmodyfikowanego nadzoru pedagogicznego”. Zajęcia z zakresu zmodyfikowanego nadzoru pedagogicznego oraz nowelizacji systemu wychowania OHP prowadziły Barbara Solarek oraz Lilianna Zientecka. Pracownicy KG OHP omówili zagadnienia dotyczące awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz przedstawili ujednolicony ceremoniał uroczystości w OHP.

Pedagodzy w trakcie szkolenia zaprezentowali zrealizowane w bieżącym roku szkolnym przedsięwzięcia z zakresu nadzoru pedagogicznego, główne zadania zrealizowane w ramach obowiązków służbowych oraz działania w zakresie tworzenia Klubu Absolwenta.

Ważnym punktem szkolenia była także narada poświęcona bieżącym zagadnieniom z zakresu organizacji procesu wychowania w OHP.

Szkolenie było pierwszym spotkaniem pedagogów z uczestniczącą w szkoleniu Zastępcą Komendanta Głównego OHP ds. edukacji i wychowania dr Grażyną Ożarek.