Szkolenie dla pracowników OHP

 
W dniach 22-24 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w  Roskoszy odbywało się  szkolenie dla pracowników OHP .
 

Szkolenie pt. „Zasady planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego” przeprowadzono w ramach wdrażanego przez OHP projektu systemowego pn. „Nowoczesne kompetencje kadry OHP”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Celem realizowanego szkolenia było przygotowanie uczestników do sporządzania budżetu zadaniowego. Podczas trzydniowego szkolenia poruszano tematykę związaną z przygotowywaniem i wdrażaniem budżetu, połączoną z opracowaniem budżetów według wzorów formularzy BZ. W szkoleniu wzięły udział 52 osoby – księgowe oraz osoby zajmujące się organizacją i planowaniem.