Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2010 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z wychowawcami uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Ziemi. Jest to akcja ekologiczna prowadzona corocznie wiosną, której głównym celem jest promowanie postaw i kultury ekologicznej w społeczeństwie.
 
Organizatorzy tegorocznego Dnia Ziemi w Białej Podlaskiej chcieli uświadomić młodzieży i społeczeństwu jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Z tej okazji każdy uczestnik obchodów Dnia Ziemi otrzymał jedną sadzonkę do posadzenie w wybranym przez siebie miejscu. Młodzież OHP jednogłośnie uznała, że najlepszym miejscem do posadzenia sadzonek będzie teren ECKiW OHP w Roskoszy. Każdy z zapałem posadził swoją roślinkę a po powrocie do internatu chętnie posprzątał teren wokół budynku.
 
 
Wieczorem wychowawcy wspólnie z młodzieżą przygotowali gazetkę oraz poprowadzili dyskusję mającą na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z oddziaływania człowieka na środowisko naturalne oraz uwrażliwienie na potrzeby ochrony przyrody.