Światowy Dzień Aids

1 grudnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Dzień ten ma umożliwić osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS a także konieczność pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. W celu zwrócenia większej uwagi na profilaktykę związaną ze znacznym wzrostem zachorowań na AIDS, wychowawcy OHP przeprowadzili w swoich grupach wychowawczych pogadankę dotyczącą HIV i AIDS oraz został wyświetlony film poświecony tej tematyce. Następnie zorganizowany został konkurs wiedzy o AIDS, który cieszył się dużym powodzeniem wśród naszych uczestników. W konkursie udział wzięło 30 uczniów z klas I i II RZSZ.