Zakończenie studiów podyplomowych

01 czerwca 2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy uroczystym wręczeniem dyplomów zakończyły się studia podyplomowe z zakresu „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej”.
 
Na uroczystość przybyli m.in.: rektor WSP TWP prof. dr hab. Julian Auleytner, Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, prorektor WSP TWP prof. dr hab. Mirosław Grewiński, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP dr Wojciech Zając.
 
Studia podyplomowe realizowane były w ramach wdrażanego ogólnopolskiego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Uczestnikami studiów podyplomowych, które rozpoczęły się 21 października 2011 r.,  była grupa 50 pracowników OHP z całej Polski – kadra opiekuńczo-wychowawcza z WK i CKiW OHP.
 
Dwusemestralne studia podyplomowe prowadził Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP z siedzibą w Warszawie.
 
Program studiów obejmował 250 godzin zajęć z następujących obszarów tematycznych: wczesna diagnoza i praktyka interwencyjna, efekty terapeutyczne, uwarunkowania i mechanizmy procesów adaptacji oraz zmagania się ze stresem i sytuacjami traumatycznymi, umiejętne budowanie kontaktu jak również prowadzenia komunikacji interpersonalnej.