Stop uzależnieniom

Z końcem stycznia 2010 r. zakończył się trwający od listopada 2009 r. autorski program profilaktyczny „Stop uzależnieniom”. Autorem programu była wychowawczyni OHP Sylwia Olkowska.
 
 
Celem programu adresowanego do uczestników OHP było zwiększenie świadomości młodzieży o negatywnych skutkach zażywania środków uzależniających, zmniejszenie rozmiarów zjawiska alkoholizmu i narkomanii, kształtowanie odporności na wpływy nieformalnych grup młodzieżowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 
W ramach realizacji programu odbywały się zajęcia w grupach z psychologiem, specjalistą od uzależnień oraz zajęcia uczące asertywności.
 
Podsumowaniem programu był zorganizowany konkurs plastyczny na najciekawsze prace ukazujące szkodliwość zażywania środków uzależniających. Uczniowie wykonali wiele interesujących i przemyślanych prac. Zwyciężyła praca Hanny Jańczuk. II miejsce zajęła Sylwia Deneka a III Justyna Romańczuk. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni cennymi upominkami.