Stop uzależnieniom

W ramach działań realizowanych w Programie Profilaktycznym „Stop uzależnieniom” w dniu 12.12.2012 r. w Internacie ECKiW OHP przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej odbyły się zajęcia z Panem Leszkiem Skrzypczakiem – przewodniczącym Bialskopodlaskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w których uczestniczyła młodzież z ECKiW OHP w Roskoszy.
 
 
Zajęcia dotyczyły problematyki uzależnień wśród młodzieży. Miały charakter warsztatów. Uczestnicy zostali podzieleni na 6-osobowe grupy, w których pracowali przez cały czas trwania zajęć. Młodzież wykazała się dużą wiedzą nt. uwarunkowań i skutków sięgania po używki przez młode osoby. Bardzo dobrze pracowała w grupach i chętnie brała udział w różnych zadaniach. Każda z grup miała inne zadanie do wykonania i poradziła sobie z nim bardzo dobrze.
 
 
Uczestnicy poznali sposoby jak i gdzie można znaleźć pomoc.
Metody jakie wykorzystano podczas zajęć to burza mózgów, duyskusja, praca w grupach, prezentacja multimedialna.