Staże zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Ostatnim etapem wsparcia realizowanym przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” są 3–miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy projektu odbywają staże u lokalnych przedsiębiorców w zawodach: spawacz, sprzedawca/kasjer oraz kelner – barman.

Podczas staży, beneficjenci poszerzają wiedzę zdobytą w trakcie kursów zawodowych zrealizowanych w ramach projektu jak również rozwijają umiejętności wykorzystania jej w praktyce, zgodnie z opracowanym wcześniej programem stażu.

Uczestnicy projektu w trakcie realizacji tej formy wsparcia mają okazję poznać zasady organizacji pracy u lokalnych przedsiębiorców oraz specyfikę działania w danym zawodzie. Dla większości stażystów jest to pierwszy tak ważny etap w życiu dzięki któremu mogą wzbogacić się o nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Udział w takiej formie wsparcia niewątpliwie w znaczący sposób przygotuje młodych uczestników do dalszego budowania ścieżki zawodowej oraz większej odpowiedzialności za powierzone zadania.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.