„Start up your future” – wizyta przygotowawcza

W dniach 19-20.2.2018 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Start up your future”, realizowanego w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus +. W wizycie uczestniczyli liderzy organizacji partnerskich biorących udział w projekcie z Polski i Litwy, przedstawiciele grupy polskiej, specjalista ds. wymiany międzynarodowej, koordynator projektu i Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy.

Dzięki spotkaniu organizacje partnerskie miały okazję do przeanalizowania wszystkich aspektów związanych z przygotowaniem mobilności edukacyjnej młodzieży, która odbędzie się w dniach od 7 do 14 kwietnia 2018r.

Uczestnicy spotkania omówili szczegółowo harmonogram, metody prowadzenia poszczególnych działań, podsumowali dotychczas zrealizowane zadania, opracowali regulamin, omówili kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży, dokumentacją, wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, organizacją poszczególnych działań, specjalnymi potrzebami, finansami, działaniami ewaluacyjnymi i upowszechniającymi rezultaty projektu.

Przedstawiciele organizacji partnerskiej zwiedzili także Internat w Białej Podlaskiej, zapoznali się z działalnością Centrum w zakresie realizacji projektów współpracy międzynarodowej oraz z warunkami pobytu młodzieży na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, upewnili się co do standardów i bezpieczeństwa zapewnionego uczestnikom projektu.

Projekt „Start up your future” rozpoczął się 18 grudnia 2017r., bierze w nim udział 28-osobowa grupa młodych osób oraz 4 liderów z Polski i Litwy. Głównym celem projektu jest porównanie sytuacji młodych osób wchodzących na rynek pracy w krajach partnerskich, ich pomysłów na przyszłe życie zawodowe, zaplanowanie kariery zawodowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami, cechami osobowości, zastanowienie się nad swoimi mocnymi stronami i sposobami ich wyeksponowania, poznawanie tajników dotyczących autoprezentacji, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych do tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Celem działań będzie także integracja młodych ludzi z różnorodnych środowisk społecznych i kultur poprzez edukację pozaformalną, nabywanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji,  inspirowanie międzynarodowej współpracy, tworzenie dialogu międzykulturowego, rozwijanie kreatywności i pobudzanie do aktywności społecznej.