Sprzątanie Roskoszy i Doliny Klukówki

Sprzątanie Świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska ,,Clean up the World’’ wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z całego świata.

Od 1994 roku Fundacja Nasza Ziemia koordynuje tę największą w Polsce lekcję nieśmiecenia w naturze, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W dniu 12 października 2022 roku uczestnicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięli udział w  29 Akcji Sprzątania Świata wraz z Nadleśnictwem Lasy Państwowe Biała Podlaska oraz Bialskim Batalionem Polskich Drużyn Strzeleckich. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze”.

Celem akcji było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa a także inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Uczestnicy wyposażeni w worki i rękawiczki sprzątali teren Europejskiego Centrum oraz Doliny Klukówki. Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu uświadomili sobie, że zawsze należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Wychowankowie z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję. Zebrano ok. 150 kilogramów śmieci.

Po zakończonej akcji, młodzież miło i aktywnie spędziła czas na świeżym powietrzu, integrując się i piekąc kiełbaski przy wspólnym ognisku.

Małgorzata Bandzerewicz, Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska – Stadnicka