Sprawni poprzez sport

24 września 2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się festyn sportowo-integracyjny pod hasłem "Sprawni poprzez sport" zorganizowany przez Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej. W malowniczej scenerii parku w Roskoszy spotkało się 250 osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.

Impreza została dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS i PCPR Biała Podlaska.

Ponieważ celem festynu była nie tylko zabawa i integracja ale także bezpieczeństwo na drodze i pierwsza pomoc przedmedyczna, do współpracy zostali zaproszeni: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział Biała Podlaska, Policja oraz studenci z Ratownictwa Medycznego z PWSZ w Białej Podlaskiej.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przekazał dla każdego uczestnika festynu plakietki odblaskowe a dla poszczególnych placówek kamizelkę odblaskową oraz książeczkę z zasadami ruchu drogowego.

Rywalizacja indywidualna i drużynowa przebiegała w trzech blokach: sportowo-rekreacyjnym, bezpieczeństwa na drodze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdej konkurencji towarzyszyło mnóstwo zabawy i radości oraz słodkie upominki.

Rozdanie pamiątkowych pucharów i wspólna zabawa przy muzyce zakończyła festyn.