Sprawni poprzez sport

15 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się festyn integracyjno-prewencyjny zorganizowany przez Caritas diecezji siedleckiej. W kilkugodzinnym programie przewidziano m.in. cykl konkurencji sportowo rekreacyjnych, konkursy zręcznościowo-sprawnościowe oraz gry i zabawy.

Były również zajęcia z pomocy przedmedycznej i możliwość mierzenia ciśnienia. Zorganizowano także panel konferencyjny dla zaproszonych gości i kierowników placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz instytucji zajmujących się organizacją pomocy dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami festynu były dorosłe osoby niepełnosprawne, na co dzień przebywające w środowiskowych domach pomocy społecznej, domach pomocy oraz warsztatach terapii zajęciowych. Łącznie w festynie uczestniczyło ponad 300 osób oraz kilkudziesięciu wolontariuszy, w tym 35 osobowa grupa młodzieży, uczestników OHP pod opieką wychowawców: Elżbiety Maliszewskiej, Anety Zajączkowskiej i Sylwii Olkowskiej.

Z bardzo bogatej oferty programowej, największym wzięciem wśród uczestników festynu, cieszyło się strzelanie z łuku do tarczy, przygotowane przez grupę ,,Indian”, slalom z piłką, rzut piłką lekarską do celu czy pokonywanie toru przeszkód. Kilku uczestników zdecydowało się również sprawdzić swoją wiedzę z przepisów ruchu drogowego.

Dużym wzięciem cieszyły się także pokazy tresury psów policyjnych oraz sprzętu będącego w dyspozycji bialskiej KMP. Po wysiłku wszystkich uczestników zaproszono na obiad a po nim na zabawę integracyjną przy muzyce, gdzie zaprezentowano pokaz tańca brakdance. Mimo nie najlepszej pogody, bowiem okresami w Roskoszy padał deszcz, humory dopisywały. Na twarzach wielu uczestników, zapewne po raz pierwszy od wielu dni, pojawił się uśmiech. To najlepiej świadczy o potrzebie organizacji tego typu spotkań. Spostrzeżenia i opinie rodziców oraz opiekunów potwierdzili decydenci, którzy licznie przybyli tego dnia do Roskoszy. Swoją obecnością zaszczycili m.in. ks. Krzysztof Hapon dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, ks. Dariusz Parafiniuk dyrektor Ośrodka Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej, prezydenci Białej: Andrzej Czapski i Waldemar Godlewski oraz starosta bialski Tadeusz Łazowski.

To już VII edycja tego coraz popularniejszego festynu iż całą pewnością nie ostatnia.