Spotkanie z kuratorem

W dniu 14 stycznia 2019 roku  wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  uczestniczyli  w spotkaniu z panią Ewą Razukiewicz zawodowym kuratorem rodzinnym.

Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz zapobieganie patologiom społecznym. Pani kurator wyjaśniła uczestnikom jakimi sprawami zajmuje się Sąd, opowiedziała zebranym czym jest demoralizacja, a także przestrzegała przed złym wpływem nieodpowiedniego towarzystwa. Informowała o konsekwencjach prawnych złego zachowania w szkole i poza nią. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i innych używek przez osoby nieletnie. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży.

Spotkanie z kuratorem było ciekawą i ważną lekcją dla uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Uświadomienie młodzieży różnych zagrożeń jest ważnym działaniem w procesie profilaktycznym naszego Centrum.

Edyta Trębicka